Årets Karate Ka


 

Hvert år i Fjell Karateklubb blir det utnevnt to personer som har gjort seg fortjent til å motta bemerkelsen Årets Karateka (ka = utøver på japansk). Den ene personen vil være i alderen opp til 16 år, mens den andre personen er 16 år eller eldre. Disse personene vil da ha utmerket seg ved at de har hatt en teknisk fremgang i løpet av inneværende år. Ved siden av den tekniske fremgangen legges det stor vekt på de idrettslige holdningene til utøveren. Dette innebærer å vise respekt for andre, være veldig hjelpsom i klubben og alltid være i godt humør og dele dette med andre!

Det er instruktørene som sender inn forslag til hovedinstruktør. Hovedinstruktør tar avgjørelsen på hvem som blir Årets Karate Ka. Utnevnelsen finner sted i desember/januar måned. Det er ingen som kan motta prisen to ganger, og utøverne må ha trent i Fjell Karateklubb hele kalenderåret. Instruktører og styret kan heller ikke motta denne prisen.

  Årets karateka 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets karateka 2017

Årets karateka 2016

Årets karateka 2015

Årets karateka 2014

Årets karateka 2013

Årest Karateka 2012

 

karateka2012

Årets karateka 2011

karateka2011

Årets karateka 2010

 

karateka2010

 

Årets karateka 2009

karateka2009-1

karateka2009-2

Årets karateka 2008

Karateka2008