Bassai sho

Bassai sho betyr å “storme en borg – liten” Bassai sho er en av fem kata man kan fremføre under gradering til nidan (andre grad av svart belte). Den første halvdelen av denne kata inkluderer teknikker mot angrep hvor det brukes en stokk. Den fikk navnet sitt pga. likheten i mønsteret til Bassai dai. Bassai sho (sho = liten) er den lille, mens Bassai dai (dai = stor) er den store versjonen.