Kontaktinformasjon

Fjell Karateklubb

Hovedinstruktør: Finn Hansen 905 67 889
Styreleder: Kenneth Walle 917 14 530

E-post hovedinstruktør: fi-ha@online.no
E-post styreleder: kwalle@me.com


Kontonr: 3628.56.41114
Orgnr: 991 982 884

Kontakt styret

Ditt navn (obligatorisk)

Din Email-adresse (obligatorisk)

Emne

Din melding

Annet

Klubben dekker egenandel ved skade under trening eller ved deltagelse i konkurranse, hvis skadens art og påfølgende økonomiske tap er av så stort omfang at dette blir meldt til forsikringsselskapet for refusjon av påløpne utgifter for legekonsultasjon og kostnader i forbindelse med skadebehandling. Dokumentasjon for betalt egenandel ovenfor forsikringsselskapet må vedlegges regresskravet ovenfor klubben. Utgifter til generell skadebehandling under forsikringsbeløpets egenandel, pr dags dato kroner 500,-, skal dekkes av utøveren selv.

Klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF)s barneidrettsforsikring via If Skadeforsikring. Barneidrettsforsikringen er gratis for medlemmene. Klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesskadeforsikring via Gjensidige Nor. Ulykkesforsikringen 13-75 år utgjør er en obligatorisk avgift på kr. 80,- i tillegg til medlemskontingent.