Gojushiho dai

Gojushiho dai betyr “femtifire steg – stor” og er navngitt etter antall steg i kataen. Gichin Funakoshi kalte kataen “hotaku” (hakkingen til en hakkespett), pga. at noen av teknikkene kan minne om en hakkespett som hakker med nebbet sitt mot et tre. Dette er den store versjonen, mens Gojushiho sho er den lille.