Gojushiho sho

Gojushiho sho betyr “femtifire steg – liten” og er navngitt etter antall steg i kataen. Gichin Funakoshi kalte kataen “hotaku” (hakkingen til en hakkespett), pga. at noen av teknikkene kan minne om en hakkespett som hakker med nebbet sitt mot et tre. Dette er den lille versjonen, mens Gojushiho dai er den store. Begge to er de mest avanserte kata som har sitt utspring fra Shuri-distriktet på Okinawa.