Heian godan

Heian godan er den kataen man skal fremføre under gradering til 4. kyu (andre blå belte). Heian godan er første kata som inneholder en hoppteknikk.