Heian yondan

Heian yondan er den kataen man skal fremføre under gradering til 5. kyu (første blå belte). Dette er den lengste av alle Heian-kata, og har i tillegg flest spark og er den første som kombinerer både rolige og hurtige teknikker.