Instruktørene i Fjell Karateklubb har alle grunnutdannining fra NIF sine trenerkurs. Instruktørene har  så videreutdanning innen JKA Norway sitt utdanningssystem. JKAN sitt utdanningssystem er godkjent som påbygning til trener 1 og 2, del 1-2. Fullført trenerutdaning i JKAN gir kompetanse som trener 1 og trener 2 innen kampsport - karate. Dette gjør at Fjell KK er en solid og trivelig klubb med mange allsidige instruktører. Vi legger stor vekt på at medlemmene våre skal få fram det beste i seg selv, og vi utvikler instruktørene våre deretter. Vi har jevnlige treningssamlinger, samt at vi inviterer inn utenlandsk kompetanse til fordel for våre treningsledere. Her kan vi bl.a. nevne Ohta Sensei, 7. Dan JKA

enoeda5

[our-team]