Jitte

Jitte betyr “ti hender” og sies å komme fra det mål å kunne instruere en elev til å kjempe mot ti motstandere. En annen forklaring forklarer navnet ut fra våpenet jitte. Jitte er en slags metall-batong med en bøyle like over håndtaket, og den ble offisielt bare tillatt brukt av politimenn under føydaltiden. Bruken av dette gamle våpenet kan sees i bevegelsene i kataen.