Hva er JKA karate?

KIHON

Med kihon menes grunnleggende teknikker. I kihon trener man teknikkene slik de skal være "etter boken". I kumite blir kihonteknikker brukt på en realistisk måte hvor de tilpasses bl.a. avstand, situasjon, motstander og effektivitet.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kumite
Kumite betyr "å møte hender" eller "å krysse hender". Kumite er kamp mellom to eller flere utøvere. Dette kan enten være forhåndsbestemt sparring, eller fri kamp - såkalt ju-kumite. For å kunne oppnå høy ferdighet i kumite, må man legge fundamentet av treningen i kata og kihon.


 

Kata
Kata er et fastsatt bevegelsesmønster hvor man trener forskjellige teknikker sammensatt. I JKA trener vi 25 kata. En liste over disse med totalt antall teknikker, samt på hvilken teknikk du finner 1. og 2. kiai, finner du i listen nedenfor.

kata


 

Karate-do
Karate er en gammel stridskunst fra Okinawa i Japan som bygger på teknikker (slag, spark, blokkeringer) og etiske verdinormer. Alle kan trene karate, barn i 7-års alder til godt voksne i 50-60 årene vil kunne dra nytte av karatetrening.
Innen selvforsvar må karate sies å være bortimot det optimale av hva som kan tilbys. Gjennom trening lærer man mye om seg selv og andre, får en positiv og fredfull innstilling som igjen gir økt livskvalitet. Utøverne utfører grunnteknikker, kamp og mønster-teknikker (kata) og har regelmessig mulighet til å vise sine ferdigheter ved å gradere seg opp til en høyere beltefarge eller ved regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Å fastsette en vinner eller taper er ikke det primære målet i karate. Som kampkunst brukes karate til utvikling av ens karakter gjennom hard trening, slik at eleven kan overvinne enhver hindring - det være seg enten fysiske overgrep eller konfrontasjoner med sitt eget ego. Karate er en kunstform hvor en lærer å forsvare seg selv uten bruk av våpen. Gjennom systematisk trening lærer man å bruke alle kroppsdeler som våpen i en krisesituasjon.


 

Dojo kun

Funakoshi Sensei ønsket ikke å sette opp reglene i nummerert rekkefølge (1, 2, 3 osv.) - da han mente hver regel var like viktig. Derfor satte han tallet 1 - en - foran hver linje for å presisere hver enkelt regels viktighet for elevene.


 

Nijukun

Niju kun

1.Karate begynner med høflighet og slutter med høflighet
2.Første angrep eksisterer ikke i karate
3.Karate er et hjelpemiddel til rettferdighet
4.Du må først kunne styre deg selv, før du forsøker å styre andre
5.Ånden først - så teknikken
6.Vær alltid beredt til å slippe sinnet fri
7.Ulykker er kun et resultat av uaktsomhet
8.Tro aldri at karatetrening kun forekommer inne i en dojo
9.Det vil ta hele ditt liv til å lære karate: Det finnes ingen grenser
10.Legg ditt daglige liv inn i karate og du vil finne "Myo" (den subtile hemmelighet)
11.Karate er som kokende vann. Hvis man ikke holder det konstant varmt, vil det kjølne av
12.Aldri tenk på at du må vinne. Tenk heller at du ikke behøver å tape
13.Seier beror på din evne til å skille ut de svake punkter fra de sterke
14.Kampen bestemmes av hvordan du beveger deg i forsvar og i angrep
15.Tenk på dine hender og føtter som sverd
16.Ha alltid i sinnet når du forlater ditt hjem at du har et mangfold av motstandere på din vei. Det er din oppførsel som innbyr til bråk med dem
17.Nybegynnere må mestre lav kroppsholdning og posisjon, naturlig kroppsposisjon er kun for de avanserte
18.Å øve på kata er en ting, en ekte kamp er noe helt annet
19.Glem aldri riktig anvendelse av følgende: Sterk og svak kraft, strekking og sammentrekning av kroppen, hastighet av teknikker
20.Tenk alltid på måter til å leve disse gyldne regler hver eneste dag