Kanku sho

Kanku sho betyr “å se mot himmelen – liten”. Kanku sho er en av fem kata man kan fremføre under gradering til nidan (andre grad av svart belte). I denne kataen kan teknikken før hoppet tolkes som at utøverens blikk føres mot himmelen. Kanku sho er tilnærmet lik i bevegelsesmønsteret som Kanku dai. Kanku sho er “lillebroren” til Kanku dai (sho = liten, dai = stor).