Sochin

Sochin betyr “styrke (og) ro”. Dette kommer av hovedstillingen som går igjen i store deler av kataen. Denne stillingen, sochin, er meget sterk og solid. I utgangspunktet var dette en kata ment for å lære forsvar mot stokker. Av denne grunn utføres blokkeringene på en kraftig måte.