Styret

Styret har de vanlige oppgaver for et idrettslagsstyre. Det som prioriteres for tiden er økt rekruttering. I dag har klubben ca 90 -100 medlemmer.

 

«Medlemskontigentene brukes til drift av klubben, samt til å sende medlemmer på stevner, og instruktører på treningssamlinger for personlig utvikling, og eget konkurranseparti. Klubbens målsetning er å bli en god og sterk karateklubb både organisasjonsmessig og på utøverplanet Ingen av trenerne i Fjell karateklubb har økonomisk gevinst av sitt verv."

 

 

Styreleder

Kenneth Walle

Nestleder / sekretær

Carl M. Haukeland

Styremedlem

Hans Runar Morken

Styremedlem

Finn Hansen

Styremedlem

Anita Anfindsen

Styremedlem

Monica Klette

Styremedlem

Kenneth Giskegjerde

Varamedlem

Roger Midtveit

Styret legger også vekt på at medlemmene skal føle at de blir tatt på alvor, m.a.o. ideer og forslag blir hørt og tatt seriøst. Det er en god stemning i styret, og som i klubben ellers, har styret et lett og godt samarbeid og får ting gjort.

 

Ta kontakt med styreleder for saker du ønsker behandlet av styret.

Ønsker du kontakt med styret, kan dette gjøres ved å sende e-post til: styret@fjellkarate.no