Tekki shodan

Tekki shodan er den kataen man skal fremføre under gradering til 3. kyu (første brune belte). Tekki betyr “jernhest”, og opprinnelig skulle man føre tankene til en kampkledd rytter til hest. Hele kataen foregår i stillingen kiba dachi – en stilling som skal være urokkelig.